Select Page

More creativity,

less administration

De SaaS applicatie die jouw helpt met je projectmanagement!

More creativity, less administration

The SaaS platform that helps you tame your projects!

Over Rodeo

Rodeo is het heldere, intuïtieve project management platform voor creatieve teams. Eenvoudig resultaten behalen, binnen handbereik. Facturatie, offertes, tijdmanagement, kosten boeken, planning, alles kan binnen Rodeo.

Dashboard

Activity

Budgetten

Planning

Resultaten

Rodeo vroeg ons om de volledige applicatie, plus extra functies na te bouwen in de korte tijdspanne van 9 maanden. We hebben Rodeo ontwikkeld in de talen React / NodeJS, het resultaat spreekt voor zichzelf.

We hebben met Rodeo Agile gewerkt, we hebben hiervoor dagelijks contact met de Product Owner van Rodeo, op deze manier krijgen hun klanten vaak nieuwe updates en een stabiele app.
Elke nieuwe functie die ontwikkeld wordt, is gedekt met een Unit en een Functionele test.”

Technical support

During the first meetings we’ll build a concept around your idea to prioritise your needs before we start with the project.

Google Cloud

Rodeo draait op GCP, dus het is eenvoudig om te schalen als dit nodig is. Deze professionele, schaalbare en stabiele setup kan van pas komen als Rodeo haar eerste kantoor opent in New York in Januari.

Rodeo is volledig geïntegreerd met Gitlab en Kubernetes, op deze manier kunnen we eenvoudig nieuwe updates releasen. Ook is de meeste code gedekt door Unittesten. Als er een nieuwe update live gaat, wordt alle functionaliteit automatisch getest. Mocht de update toch niet stabiel zijn, dan zet het platform automatisch een vorige stabiele update terug. Zo heeft de klant nooit problemen van een instabiele app.

We gebruikten NodeJS / React voor deze applicatie. Deze laatste technieken maken Rodeo klaar voor de toekomst en makkelijk onderhoudbaar. Door de hosting op het Google Cloud Platform is het ook makkelijk te schalen en zal er geen downtime zijn..

holland

info@crypton.nl
+ 31 20 820 3766

Cruquiusweg 100t,  Amsterdam

india

contact@crypton.co.in
+ 91 424 645 22 59

22 Teachers colony, Erode, India

holland

info@crypton.nl
+31 20 820 3766

Cruquiusweg 100t,  Amsterdam

india

contact@crypton.co.in
+91 424 2272259

22 Teachers colony, Erode, India

More creativity,

less administration

The SaaS platform that helps you tame your projects!

More creativity, less administration

The SaaS platform that helps you tame your projects!

About

Rodeo is the clean and intuitive project management app for the creative industry. Rodeo will help you manage your projects. You start with budgeting the project and after this is done, you can manage everything within this beautiful SaaS product. Estimating, Booking Expenses, Time Management, Invoicing, Planning, its all done within Rodeo.

Dashboard

Activity

Budgeting

Planning

Result

Rodeo asked us to rebuild the full application plus extra features within the short time of 9 months. We created the application on React / NodeJS and I think the result speaks for itself.

We collaborate according the Agile philosophy, and have daily contact with the Product Owner of Rodeo, to make sure that their users get frequent updates of high quality.
Each new functionality that’s created within the platform is covered by Unit and Functional tests. This will result in an even more stable platform.”

Technical support

During the first meetings we’ll build a concept around your idea to prioritise your needs before we start with the project.

Google Cloud

We deployed the application on the GCP to make sure it’s easy to scale up Rodeo when needed. It has been quite a challenge to make all services work together seamlessly, but the result is a professional, scalable and highly available setup.

We fully integrated Rodeo with Gitlab to make sure that all updates can be rolled out easily. We also made sure that we covered most code with Unit and Functional testcases. So each time when we deploy a new update, we will run all testcases, to make sure that the new release is stable for all users.

We used NodeJS / React to create the application. These latest techniques make sure that Rodeo is future ready and is better to maintain. Also the application is deployed on Google Cloud Platform for high scalability and availability.

holland

info@crypton.nl
+ 31 20 820 3766

Cruquiusweg 100t,  Amsterdam

india

contact@crypton.co.in
+ 91 424 645 22 59

22 Teachers colony, Erode, India

holland

info@crypton.nl
+31 20 820 3766

Cruquiusweg 100t,  Amsterdam

india

contact@crypton.co.in
+91 424 2272259

22 Teachers colony, Erode, India